You are here:  / Pozostałe / Doradztwo w zakresie zarządzania projektami

Doradztwo w zakresie zarządzania projektami

Kto ma prawo skorzystać z pomocy pieniężnej od Unii?
Środki unijne pozyskane na rozwój prywatnej firmy, interesu bądź też także rozpoczęcie aktywności gospodarczej to idealna okazja dla ambitnych ludzi, które z przyczyn od nich niezależnych pozostają bez pracy. Jeśli posiadają prawidłowo urządzony projekt i są w stanie przedstawić go odpowiednim postaciom, to mają możliwość otrzymania środków pieniężnych, które starczą na pokrycie większej części kosztów. Ma okazję przekroczyć ona nawet połowę kosztów kompletnego przedsięwzięcia otworzenia własnej firmy – wypróbuj Audyt wewnętrzny projektu. W szeregu przypadków po tę opcję dosięgają studenci, którzy czują w sobie zdolności do prowadzenie prywatnej działalności, lub nie mogą odszukać pracy w wyuczonym zawodzie. Ten projekt to niezwykle korzystna szansę na rozwój. Im znacznie więcej powstanie korporacji, im bardziej będzie rozwijał się przemysł, tym pokaźniejsza okazja na postęp gospodarczy całego kraju. Wiele osób skorzystało już z dofinansowania unijnego oraz dało to efekty. Wystarczy dobrze przygotowany biznesplan, przedstawienie go oraz czekanie na decyzję. Ktokolwiek, kto czuje się na siłach ma obowiązek tego spróbować.