You are here:  / Pozostałe / Fundacja rozwoju dzieci

Fundacja rozwoju dzieci

Kłopoty potomstwa bez rodziców – wsparcie dla rodzin przejściowych
Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi i ich przywódcami, jest zapewnienie uspokajającego, bezpiecznego dzieciństwa najmłodszym obywatelom. Wiąże się to z prawem do edukacji, osobistego rozwoju oraz poszanowania godności każdego potomka. Oczywistym środowiskiem, w jakim prawa te są realizowane jest rodzina. W czasie niemniej jednak, kiedy rodzina, z punktu widzenia potomka, przestaje istnieć bądź też działać, państwo, przez swoje instytucje ma obowiązek przejąć opiekę nad dzieckiem do czasu jego pełnoletniości. Zasada taka była spełniana również w czasach, kiedy tak właściwie nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodzicieli znajdowały schronienie w sierocińcach oraz rozmaitego typu ochronkach. Były one przeprowadzane przez towarzystwa dobroczynne bądź też stowarzyszenia – przetestuj Fundacja rozwoju dzieci. Jakość tej opieki bywała niekiedy niezmiernie problematyczna, zawsze niemniej jednak zakładano w nich szansę przekazania podopiecznego na wykształcenie rodzinie, która go wybrała, choć nie zawsze było to tożsame z adopcją.

Artykuły: